• Червен-средновековен български градЧервен-средновековен български град